Ön a jelen kérelem elküldésével kijelenti, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megértette és tudomásul vette, valamint ennek alapján hozzájárul ahhoz, hogy a jelen kérelemben megadott adatokat egyeztetés és az Ön által kért információk kigyűjtése céljából a kérelem teljesítéséig a Dreher Sörgyárak Zrt. kezelje.

Kérjük, hogy érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben lehetőleg ezt az űrlapot töltse ki. Az Ön számára az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos jogot az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) biztosítja, amely 2018. május 25-től kötelez minket ennek biztosítására.

Az Adatkezelő: a Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Dreher Antal út 3.), a továbbiakban: „Dreher”.

Kérésére a Dreher tájékoztatást ad arról, hogy milyen adatot kezel Önről, mi az adat megőrzési ideje, továbbá Önnek joga van adatai helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, valamint mindazon jogai gyakorlásához, amelyet az adatvédelmi jogszabályok lehetővé tesznek.
A Dreher mindent megtesz annak érdekében, hogy késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszoljon az Ön kérésére, amely határidő az alábbi időpontoktól kezdődik:

  • az Ön kérése hozzánk érkezésének időpontja; vagy
  • azon információ Ön általi megadásának időpontja, amelyet mi kérünk Öntől kérelme teljesítéséhez.

Azok az adatok, amiket Ön ezen az űrlapon megad, ahhoz szükségesek, hogy azonosítsuk az Ön által kért személyes adatot és válaszoljunk az Ön kérelmére. Ön nem köteles ezt az űrlapot kitölteni az érintetti jogainak gyakorlásához, azonban a kitöltéssel segíti munkánkat és meggyorsítja a megfelelő válaszadásra irányuló eljárást.

TÁJÉKOZTATÁS

Önnek a GDPR alapján bármikor joga van ingyenesen (illetőleg a GDPR 15. cikk (3) bekezdése szerinti díj megtérítésével) tájékoztatást kérni az adatai kezeléséről, az adatok helyesbítését, vagy törlését kérni, az adatokhoz hozzáférni, beleértve a másolat készítését is, az adatok hordozhatóságát kérni, amennyiben hozzájárulás vagy szerződés alapján kezeltük az adatait, tiltakozni az automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is) vagy az érdekmérlegelés ellen, illetőleg korlátozást kérni. Jogairól részletesen az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik. Amennyiben bármelyik jogával élni kíván, javasoljuk, hogy töltse ki a fenti kérelmet, megjelölve azokat az információkat, amelyek alapján azonosítani tudjuk Önt. Amennyiben nem ad elegendő információt, munkatársaink telefonon keresik meg Önt. Az azonosításhoz nem szükséges adatokat azonnal töröljük. Amennyiben e-mailben kér adatszolgáltatást, a jogellenes próbálkozások kiszűrése érdekében ellenőrizzük az e-mail címét (azaz visszaigazoló e-mailt fog kapni az általunk ismert e-mail címre a válasz előtt), és amennyiben a visszaigazoló e-mailünkre Ön nem küld nekünk a kérelmet megerősítő e-mailt, vagy bármely más adat nyilvánvalóan nem azonos az általunk nyilvántartottakkal, kérését megtagadjuk. Ebben az esetben vagy bármilyen további kérdése esetén kérjük lépjen kapcsolatba az adatvédelemért felelős kollégáinkkal az adat@asahibeer.hu e-mail címen.

NYILATKOZATOK

A kérelmező személyes szavatossági nyilatkozata:
A kérelmező a jelen kérelem elküldésével (aláírásával) elismeri, hogy a fent megadott információk valósak és pontosak. A kérelmező a jelen kérelem elküldésével (aláírásával) kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy hamis vagy félrevezető információ adása, különösen például hamis személyazonosság színlelése, vagy jogai olyasfajta gyakorlása, amely arra irányul, hogy megkárosítsa, vagy más módon sérelmet okozzon a Drehernek vagy más személynek, jogsértésnek, ezen belül akár bűncselekménynek is minősülhet, és megalapozhatja a jogi, ezen belül akár a kártérítési felelősséget is.