A Dreher Sörgyárak Zrt. elkötelezett az etikus és jogszerű működés mellett. Ennek keretében tevékenységünk során mindenek előtt megfelelünk valamennyi hazai és európai uniós jogszabálynak és kötelező erejű előírásnak

Hiszünk továbbá abban, hogy a jogszabályi megfelelésen túl az etikus és tisztességes magatartás is kulcsfontosságú ahhoz, hogy partnereink bizalmát elnyerjük, illetve megtartsuk. Ebből a célból az Asahi Csoport európai központja, az Asahi Europe & International (AEI) belső szabályokat fogadott el több területen, amelyek egységes minimum magatartási szabályként szolgálnak valamennyi európai tagvállalat, így többek között a Dreher Sörgyárak Zrt. részére is.

Ezek a belső szabályok az alábbiak:

  • Asahi Group Magatartási Kódexe, amely az AEI munkavállalói részére tartalmaz előírásokat;
  • Beszállítói Magatartási Kódex, amely az AEI beszállítói részére tartalmazza azokat a minimum etikai elvárásokat, amelyek elfogadása és betartása az üzleti kapcsolat létesítésének az előfeltétele annak érdekében, hogy etikai standardjainkat a teljes értékláncon belül érvényre tudjuk juttatni;
  • Vesztegetés Elleni Szabályzat, amely az AEI munkavállalói részére tartalmaz előírásokat;
  • Beszállítói Vesztegetés Elleni Szabályzat, amely az AEI beszállítói részére tartalmazza azokat a minimum elvárásokat, amelyek elfogadása és betartása az üzleti kapcsolat létesítésének az előfeltétele annak érdekében, hogy vesztegetés elleni törekvéseinket a teljes értékláncon belül meg tudjuk valósítani.

A fenti szabályzatok az érintettek számára hozzáférhető útmutatóként szolgálnak arra, hogy egyszerű és tiszta előírásokat fogalmazzon meg az adott területen.

Panaszok bejelentése

A Dreher Sörgyárak Zrt. „A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról” szóló 2023. évi XXV. törvény alapján helyi belső visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre abból a célból, hogy a bejelentésre jogosult személyek jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre, illetve a fenti szabályzatok Dreher Sörgyárak Zrt. általi megsértésére vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Dreher Sörgyárak Zrt. által létrehozott helyi rendszer mellett az Asahi Europe & International (AEI) vállalatcsoport, amelynek a Dreher Sörgyárak Zrt. is része, ezzel párhuzamosan központi bejelentő rendszert is üzemeltet.

A bejelentőnek lehetősége van arra, hogy választása szerint bejelentését a helyi vagy központi rendszerben tegye meg.

Amennyiben a bejelentő bejelentését a központi rendszerben kívánja megtenni, úgy a megtett bejelentésre az AEI visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályzatának rendelkezései irányadóak, ilyen bejelentés esetén adatkezelőnek az ASAHI EUROPE & INTERNATIONAL LTD (GB GU21 5BJ Woking, Chertsey Road 88-100 minősül) minősül. Az ilyen bejelentésre a 2023. évi XXV. törvény rendelkezései nem alkalmazandóak.  

Helyi bejelentés esetén az esetet a Dreher Sörgyárak Zrt. vizsgálja ki. A Dreher Sörgyárak Zrt. helyi szabályzata itt érhető el, adatkezelési tájékoztatója itt található.

Bejelentések az alábbi módon tehetőek:

A fenti felületeken lehet választani mind a helyi és központi bejelentés lehetőségek közül.