A Dreher Sörgyárak elkötelezett a transzparens és átlátható működés mellett, ezért több mint 10 éve ad tájékoztatást fenntarthatósági teljesítményéről.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A fenntarthatóság az egész vállalatunk működésének, így a termelési folyamatainknak is alapvető szempontja. Folyamatosan nyomon követjük és fejlesztjük környezeti teljesítményünket a nyersanyagoktól a fogyasztásig. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos vízgazdálkodásra, a fajlagos energiafelhasználásunk és a szén-dioxid kibocsátásunk csökkentésére, a csomagolás újrahasználatára és újrahasznosítására, illetve a felelős hulladékgazdálkodásra.

Környezetvédelem

PARTNEREINK ÉS KÖZÖSSÉGI SZEREPÜNK

Számunkra a fenntarthatóság nem csak a gazdasági fenntarthatóságot és a rendelkezésre álló szűkös erőforrások tudatos felhasználását jelenti, hanem figyelembe vesszük a gyár belső és külső, szűkebb és tágabb környezetét és közösségeit is. Üzleti tevékenységünkkel hozzájárulunk egy fenntarthatóan működő társadalomhoz, partnerkapcsolatainkban pedig a kölcsönös növekedés biztosítására törekszünk.
Közvetve és közvetlenül olyan szektorokban biztosítjuk több mint 11 100 család megélhetését, mint a vendéglátás, a logisztika és a marketing. Beszállítóinak 86 százaléka hazai kis- és középvállalkozás. A tágan értelmezett partnerség esetében több mint 17 milliárd forintnyi adófizetési kötelezettségünk kapcsán járul hozzá működésünk egy fenntarthatóbb Magyarország létrejöttéhez.

FELELŐS ALKOHOLFOGYASZTÁS

Hosszú évek óta elkötelezettek vagyunk a kulturált, felelős és mértéktartó alkoholfogyasztás elősegítésében, ebből a célból 2009-ben indítottuk el Ésszel-iszom! programunkat, amely integráltan közelíti meg a felelős alkoholfogyasztás kérdését. Célunk, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a felelős hozzáállás alkoholfogyasztás esetén.

Ésszel-iszom! program