A Dreher Sörgyárak volt az első a magyarországi sörgyárak között, amely bevezette az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszert, melyet szintén elsőként integrált az ISO9001 alapján kialakított minőségirányítási, valamint az élelmiszerbiztonságot elősegítő HACCP rendszerekkel, megszerezve e rendszerek tanúsítását is. Vállalatunk alapvetően négy területre fókuszál a környezetvédelem területén:

FELELŐS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Vállalatunk élenjáró a hulladékgazdálkodás területén, termelési hulladékunk kevesebb,mint 1 százaléka kerül lerakásra, amivel sikerült a “Nulla-hulladék” gyakorlatot megvalósítani.

A hulladékok újrahasznosítási arányát közel a maximumig növeltük.

A korábban lerakott, később komposztált kovaföld iszap már nem minősül hulladéknak, ugyanis sikerült megoldanunk talajjavítási célú hasznosítását.

A visszaváltott üvegekről lemosott papírcímkét egyedülálló módon anyagában hasznosítjuk.

Hulladékgazdálkodásunk és környezettudatos energetikai beruházásaink elismeréseként 2010-ben mi kaptuk az OzoneNetwork zöld díját. A pályázatokat a Szent István Egyetem klímatanácsa bírálta el dr. Tóth László, az MTA doktora elnökletével.

CSOMAGOLÓANYAGOK ÉS CSOMAGOLÁS ÚJRAHASZNÁLATA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

Üvegpalackjaink több mint 90 százaléka, a hordóink 100 százaléka visszaváltható és a Sörszövetséggel közösen a dobozvisszaváltásra is megoldást találtunk Magyarországon, ezzel is ösztönözve a gyárkapun túlmutató felelősségünket a fogyasztók bevonásán keresztül.

Söreink 42%-át újrahasználható csomagolásban hozzuk forgalomba Magyarországon. A hazai söripar szereplői közül a legnagyobb arányban alkalmazunk újrahasználható csomagolást.

A Magyar Sörgyártók Szövetségével együttműködve támogatjuk a nem újrahasználható csomagolási hulladék szelektív gyűjtését és újrahasznosítását.

Mivel a fogyasztók egyre inkább az alumínium-csomagolást kedvelik, ennek aránya évről-évre nő. 2012-ben részt vettünk a Magyar Sörgyártók Szövetsége által szervezett környezetvédelmi kampányban, amelynek célja a visszaváltott alumínium italdobozok mennyiségének növelése volt.
Azóta a másik két nagy sörgyártóval közösen 2013. év végéig mintegy 180 db aludoboz visszagyűjtő automatát helyeztünk el országszerte, elsősorban hiper- és szupermarketekben.

A visszagyűjtő automata magyar szabadalom eredménye, sajátossága pedig, hogy gyűrött és összelapított dobozokat is elfogad, mert mágneses technológia segítségével a dobozok alumínium-tartalmát érzékeli – ráadásul pénzt is ad az „újbóli nyersanyagért” (2 Ft/aludoboz).

www.mindendoboz.hu

ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS A SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

Ambiciózusnak számító célkitűzéseink vannak az energiahatékonyság illetve a szén-dioxid kibocsátás terén.

Fajlagos energiafelhasználásunk 15%-kal csökkent a 2010-13-as pénzügyi években.
2012-ben elnyertük a KÖVET Ablakon Bedobott Pénz Programjának díját.

Az alternatív energiaforrások használatával csökkentettük a fosszilis energiák használatát, hiszen energiaigényünk 4-5%-át saját előállítású biogázból fedezzük.

Vállalatunk nem alkalmaz ózonkárosító anyagokat, egyéb légnemű kibocsátását folyamatosan méri és betartja a jogszabályi előírásokat.

A Dreher Sörgyárak Zrt. 122/2015. (V.26.) Kormány rendelet által előírt, energetikai szakreferens által készített összefoglaló éves jelentése a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről:

KÖRNYEZETTUDATOS VÍZGAZDÁLKODÁS

A vízgazdálkodás és szennyvízkezelés területén is látványos eredményeket ért el a vállalatunk, s az egységnyi sörre jutó vízfelhasználást a jövőben tovább kívánjuk javítani.

2008 és 2013 között 26%-kal csökkentettük vállalatunk vízigényét. Ez a 2013-as pénzügyi évben több mint 2936 hektoliter víz megtakarítást jelentette, ami kb. 1300 család éves vízfogyasztásának felel meg.

Ugyanebben az időszakban 23%-kal csökkentettük fajlagos vízfelhasználásunkat, így már csak 3,65 hl vizet használunk fel 1 hl sör elállítása során.

2012-ben az első alkalommal meghirdetett Greennovációs Nagydíjon gyártó kategóriában a Dreher Sörgyárak Zrt. kapta az első díjat. Fajlagos vízfelhasználásunk csökkenését díjazták, valamint azt, hogy intézkedéseinknek köszönhetően a 2010. január és 2011. november közötti időszakban 867 000 hl vizet takarítottunk meg.

Kiemelten kezeljük a vízbázis-védelem feladatát, a sörfőzéshez saját kútjaink vizét használjuk, amelyek minőségét folyamatosan megfigyeljük.

Folyamatosan törekszünk a vegyszerhasználat csökkentésére.

Biológiai szennyvíztisztítót és arra telepített biogáz-fejlesztő üzemet működtetünk.

A biológiai szennyvíztisztítóval a technológiai szennyvíz szervesanyag-tartalmát környezetkímélően kezeljük, és az anaerob tisztítás során keletkező magas metántartalmú gázt pedig biogáz üzemünkben hasznosítjuk.

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI EREDMÉNYEINK

A 2011-es Zöld Iroda versenyen a „Zöld Ötletgyár” különdíjat nyertük el.

Pénzügyi részlegünk kezdeményezésére e-számlázást vezettünk be.

A munkatársaknak biztosított PET-palackos ásványvizet víztisztító berendezésekkel váltottuk ki.

Tudatosan takarékoskodunk az energiával az irodai gépek használata során.

PR-kiadványainkat környezettudatos módon kivitelezzük.