A klímaváltozás ellen – tudatosan

Fold_bolygo.jpgA Föld Napja alkalmából világszerte fokozott figyelmet kap a környezetvédelem és a környezettudatosság kérdése. De vajon mennyire érvényesül mindez a mindennapokban?
A Dreher Sörgyárak Zrt. elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezet védelme mellett. A vállalat termékeinek 64%-át újratölthető csomagolásban hozza forgalomba, víz- és villanyáram felhasználását egyaránt 55%-kal csökkentette az elmúlt 12 év során, a gyártási folyamat során keletkező csomagolási hulladékok újrahasznosítási aránya tekintetében pedig, 2007-ben közel 90%-ot ért el. Környezettudatos működésének legújabb példája az év elején átadott Biogázfejlesztő és Szennyvíztisztító Üzem, mellyel a vállalat a környezeti terhelés mérséklésén túl, a szennyvíztisztítási folyamat során keletkező energia újrahasznosítását és termelésbe való visszaforgatását tűzte ki célul.

A Föld Napját, immár harmincnyolcadik éve tartják meg szerte a világon. Célja, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, tiltakozzon a vizek és a levegő szennyezése, a nem újrahasznosítható hulladékok kibocsátása, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen. Környezetünk védelme és a környezettudatos gondolkodás ma fontosabb, mint eddig bármikor, hiszen a klímaváltozás hatása egyre inkább érzékelhető. A Föld Napján számos akció és esemény hívja fel a figyelmet a környezetre való fokozott odafigyelésre. Fontos azonban, hogy a környezettudatos gondolkodás ne csupán erre az egy napra szóljon, hanem olyan elv és gondolkodásmód legyen, mely valóban beépül a mindennapokba.

A környezetre való odafigyelésben, a példamutató magatartásban fontos szerepük van a nagyvállalatoknak, melyek környezettudatos működésük révén számos káros környezeti hatást tudnak kiküszöbölni, gazdasági erejük révén pedig tevékenyen részt vállalhatnak a környezeti problémák megoldásában.

A Dreher Sörgyárak Zrt. elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezet védelme mellett. Gyártási folyamatai során az optimális víz- és energiagazdálkodással, a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésével, a hulladék újrahasznosításban és megelőzésben való aktív szerepével nap, mint nap tesz környezetért.

A vállalat 10 fő fejlesztési célt tűzött ki a fenntartható fejlődés területén, melyek közül 4 közvetlenül, a környezet megóvására koncentrál:
– Környezettudatos vízgazdálkodás
– Az energiafelhasználás és a légszennyező anyag kibocsátás csökkentése
– Aktív részvétel a hulladék újrahasznosításban
– Törekvés a hasznosíthatatlan hulladékképződés teljes megszüntetésére

Ezek azonban nem csupán az elméletben léteznek, hanem szervesen beépültek a vállalat mindennapi működésébe.

A Dreher Sörgyárak Zrt. termékeinek 64%-át újratölthető csomagolásban hozza forgalomba, és a fennmaradó rész újrahasznosításában is tevékenyen részt vállal. A gyártási folyamat során keletkező hulladékok teljes mennyiségét hasznosítjuk, a csomagolási hulladékok újrahasznosítási aránya pedig 2007-ben közel 90%-ot ért el, mellyel a Dreher a legjobb lett a SABMiller leányvállalatai között.

A folyamatos technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat az elmúlt 12 év során 55%-kal csökkentette a gyártási folyamat során felhasznált víz mennyiségét, és szintén 55%-kal mérsékelte villanyáram felhasználását.

A környezettudatos vállalatirányítás legújabb példája az év elején átadott Biogázfejlesztő és Szennyvíztisztító Üzem, mellyel a vállalat a környezeti terhelés mérséklésén túl, a szennyvíztisztítási folyamat során keletkező energia újrahasznosítását és termelésbe való visszaforgatását tűzte ki célul. A Dreher Sörgyárak Zrt. 1995. óta kezeli a gyártás során keletkező szennyvizet, mielőtt azt a csatornába bocsátaná. Az új üzem ezt az eljárást egészíti ki. A gyártási folyamat során keletkező szennyvíz 100%-a keresztül megy a tisztítási eljáráson, így a csatornarendszerbe bocsátott szennyvíz megfelel mind a magyar, mind az EU által előírt határértékeknek. A biogázfejlesztés során keletkező energia körülbelül 250 háztartatás éves energiafelhasználásának felel meg. Ennek termelésbe való visszaforgatásával a vállalat 10%-kal tudja csökkenteni éves energiafelhasználását, és 10%-kal csökken szén-dioxid kibocsátása is.

zold_beka_dij.jpgA Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 2003-ban Megtakarítási díjjal jutalmazta a Dreher Sörgyárak Zrt.-t, elismerve a hőenergia felhasználás és a vízfelhasználás csökkentésében elért eredményeit. A vállalat – tudatos környezeti tevékenységéről, teljesítményéről, beruházásairól, valamint céljairól készített környezetvédelmi jelentésének elismeréseként – 2004-ben elnyerte a Közép-európai Környezeti Jelentés Díját, az ún. „Zöld Béka" díjat.

2007-ben a SABMiller – egyedüli söripari vállalatként – csatlakozott a „The CEO Water Mandate" programhoz, melyet hat multinacionális cég vezetője hívott életre a Föld édesvíz készletének megóvásáért. A kezdeményezésben részt vevő vállalatok a gyártástechnológia és az ellátási lánc területén törekednek a hatékonyabb vízfelhasználásra és a környezet védelmére. A közös fellépés, társadalmi szerepvállalás, valamint a példamutatás révén szeretnék elősegíteni a vízfelhasználás fejlődését, biztosítva ezzel a Föld – napjainkra drasztikusan lecsökkent – édesvízkészletének megóvását.

„A Dreher Sörgyárak Zrt. – a SABMiller többi leányvállalatához hasonlóan – fokozott figyelmet fordít a környezettudatos gazdálkodásra, és a fenntartható fejlődés biztosítására. Ez a tudatosság áthatja vállalatunk mindennapi működését" – mondta Agócs Mónika a Dreher Sörgyárak Zrt. vállalati kapcsolatok vezetője. „Fontosnak tartjuk, hogy a környezet megóvása ne csak a Föld Napja alkalmából kapjon fokozott hangsúlyt, hiszen csak akkor érhető el előrelépés e területen, ha a környezettudatos gondolkodás valóban beépül az emberek és a vállalatok mindennapjaiba. Nem csak hangzatos elvek szintjén érvényesül, hanem áthatja minden egyes döntésüket és tevékenységüket."

További információ:

Agócs Mónika Jéger-Pete Renáta
Dreher Sörgyárak Zrt. Well PR Kft.
Telefon: +(36 1) 432 9720
Fax: +(36 1 ) 432 9877
e-mail: monika.agocs@dreher.sabmiller.com
Telefon: +(36 1) 350 7390 /118
Fax: +(36 1) 350 7393
e-mail: r.pete@well.hu

< /em>