Az emberiség legfőbb kincse a víz

vizcseppek_200.jpgMagyarország részvétele nélkül zajlott a közelmúltban a World Water Week, azaz a Víz Világhete konferencia, melyen 140 ország képviselője gyűlt össze, hogy megtalálják a választ a vízkészletekkel kapcsolatos globális kihívásokra. Akad azonban hazai törekvés. A Dreher Sörgyárak például beruházásai révén, éves szinten 15 százalékkal csökkentette vízigényét. A vállalat technológiai szennyvíz szervesanyag tartalmának kezelése is hosszú távon megoldott, biológiai szennyvíztisztítója a szervesanyag tartalom mintegy 90 százalékát távolítja el.

A résztvevő országok az ún. stockholmi nyilatkozatban megegyeztek, hogy felelős gondolkodással, előre látó és hatékony vízgazdálkodással megelőzhetőek többek közt az elmúlt időszakban tapasztalt árvizek, melyek Európában és Ázsiában egyaránt hatalmas pusztításokat okoztak.

A konferencia zárónyilatkozata a globális megoldási ajánlásokon túl hangsúlyozza, hogy a rosszul tápláltság problémáját jelenleg az esetek 50 százalékában a rossz minőségű ivóvíz okozza. Ugyanígy a gyermekhalandóság számát is jelentősen csökkenthetőnek tartják a tiszta ivóvíz biztosítása által.

A zárónyilatkozat Magyarország 2011. január elsejétől esedékes Európai Elnökségi időszaka szempontjából is fontos, mivel a magyar elnökségi időszak egyik kiemelt témája lesz a kontinens vízállapota. A Víz Világhetén megfogalmazott legfontosabb cél, hogy 2015-re Európa vízkészletének "jó állapotúvá" kell válnia.

Mit tehet egy hazai sörgyár a vízkészletek megóvásáért?

Mivel a sör 85-95%-a víz, így annak összetétele nagymértékben befolyásolja a sör ízét. A sörgyártás szinte minden egyes technológiai lépése vizet igényel, ezért a takarékosság kiemelten fontos. Hiszen a felelőtlen vízkivétel és szennyvíztermelés már rövidtávon is befolyásolhatja a vízbázis minőségét.

„A sörfőzéshez saját, a mátyásföldi Forrásmajorban lévő kútjaink vizét használjuk, kedvező vízminőségük és ásványi anyag tartalmuk miatt. A vízbázis-védelmet kiemelten kezeljük, minden kutat évente monitorozunk. Az állapotvizsgálatok alátámasztják, hogy a Dreher Sörgyárak a vízkivételt felelősen végzi, a kutakat nem terheli túl, ami hosszú távon is biztosítéka a kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű víz rendelkezésre állásásának." -mondta Kovács Sándor Lóránt a Dreher Sörgyárak vállalatfejlesztési igazgató, majd hozzátette: „A környezettudatos vízgazdálkodás másik pillére a szennyvízkezelés: a környezeti terhelés mérséklését a szennyvíztisztítással a szerves anyagtartalom mérséklésével érjük el. – hangsúlyozta a vállalatfejlesztési igazgató.

A vállalat, a söriparban elsőként fogalmazott meg és adott ki átfogó fenntarthatósági jelentést a 2007-2010-es időszakra. A vízgazdálkodását elemző fejezetének egyik legplasztikusabb eredménye, hogy az elmúlt 10 évben 30%-kal csökkentették fajlagos vízfelhasználásukat.

A Dreher Sörgyárak fenntarthatósági jelentése http://fenntarthatosag.dreherzrt.hu/ adatokkal mutatja be a vállalat eredményeit, célkitűzéseit a környezettudatos vízgazdálkodásért. A jelentésben többek között szerepel, miszerint 2008-ban, a meglévő szennyvíztisztítót kiegészítették biológiai (anaerob) szennyvíztisztítóval, amely eleinte a szerves-anyag tartalom mintegy 80%-át, a 2010-es üzleti év végén már 85-90%-át távolította el.

„Ebben az évben a töltő-üzemben új vízlágyítót helyeztünk működésbe, az eredmény: évente 98 000 hl friss víz megtakarítás, ill. a hulladékvíz drasztikus csökkentése. A légkompresszor hűtővizének visszaforgatása az éves elsődleges vízigényt közel 1 865 000 hl-rel csökkentette, illetve csökkenti. A szennyvíztisztítóban melléktermékként keletkező, magas metán tartalmú biogáz hasznosítására gőzkazánt telepítettünk. A szennyvízminőséget havonta egyszer akkreditált laboratórium vizsgálja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően." – ismertette az eredményeket Kovács Sándor Lóránt.

A vállalat fenntarthatósági jelentése tükrözi filozófiáját: „A víz hazánkban nem tekinthető szűkös erőforrásnak, ugyanakkor a világ egyes tájain már most nélkülözni kénytelenek emberek. Globálisan tekintve tehát szűkös erőforrás. Amelynek védelmében nekünk is vállalnunk kell saját szerepünket, lehetőségeinkhez mérten. Hogy is szól a mondás? Gondolkodj globálisan, és cselekedj lokálisan!" – áll a sörgyár jelentésében.

***

A fenntarthatósági jelentés teljes egészében, illetve kiegészítő információk kíséretében elérhető, letölthető a vállalat honlapjain: www.dreherzrt.hu vagy: fenntarthatosag.dreherzrt.hu honlapokon.

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése lenne, vagy szakértőinket szeretné megszólaltatni, forduljon hozzánk alábbi elérhetőségeinken:

Kovács Sándor Lóránt Jani Kinga
Vállalatfejlesztési igazgató  
Dreher Sörgyárak Zrt.
Senior PR és Média Tanácsadó
ACG PR
Telefon: +(36 1) 432 9720 Telefon: +(36 30) 417 4124
E-mail: jani.kinga@acg.hu