Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 2005. július 1. óta hatályos 177. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban Társaságunk cégnevét "Dreher Sörgyárak Részvénytársaság" -ról "Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság" -ra változtattuk. A nemrégiben módosított jogszabály valamennyi részvénytársaságra vonatkozóan előírja, hogy nevében is deklarálja működési módját.

Rövidített elnevezésként a Dreher Sörgyárak Zrt. elnevezést használjuk.

A cégnévváltozást a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2005. november 9-i hatállyal a jegyezte be cégjegyzékbe.