Dreher Sörgyárak Zrt. a fenntartható fejlődésért

Napjainkban egy nagyvállalat felelőssége nem csupán a fogyasztói, az üzletfelei, a beszállítói, a munkavállalói, és az állami szervek iránti kötelezettségei teljesítésére korlátozódik. Gazdasági ereje révén egy sikeres üzleti vállalkozás az állami és civil szervekkel együttműködve katalizátor szerepet tölthet be egyes társadalmi és környezeti problémák megoldásának elősegítésében.

A SABMiller leányvállalataként működő Dreher Sörgyárak Zrt. elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezet védelme iránt, üzletpolitikájának lényeges eleme az erőforrásokkal való hatékony bánásmód. Gyártási folyamatai során az optimális vízgazdálkodással, az energiafelhasználás és a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésével, az újrahasznosításban és újrafeldolgozásban való aktív részvétellel nap, mint nap tesz a környezet védelméért.

Előbbi elvek érdekében a SABMiller plc az alábbi 10 fő fejlesztési területet jelölte ki leányvállalatai számára, melynek megvalósításában a Dreher Sörgyárak Zrt. is aktív szerepet vállal.

  1. Küzdelem a mértéktelen és felelőtlen alkoholfogyasztás ellen.
  2. Környezettudatos vízgazdálkodás.
  3. Az energiafelhasználás és a légszennyező anyag kibocsátás csökkentése.
  4. Aktív részvétel az újrahasznosításban, és az újrafeldolgozás támogatása.
  5. Törekvés a hasznosíthatatlan hulladékképződés teljes megszűntetésére.
  6. Olyan ellátói hálózat kiépítése, melyben a beszállítók értékrendje és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége azonos a vállalatcsoportéval.
  7. Értékteremtés a társadalom számára.
  8. Az emberi jogok tiszteletben tartása.
  9. A HIV és az AIDS hatásainak csökkentése érintett területeken.
  10. Hiteles és rendszeres jelentések a fenti területeken tervezett tevékenységekről és elért eredményekről.

Az elmúlt 12 év során a Dreher Sörgyárak Zrt. 10,29 hl/hl-ről 4,72 hl/hl-re, összesen 55%-kal csökkentette a gyártási folyamatban felhasznált víz mennyiségét. A folyamatos technológiai fejlesztéseknek, és hatékonyságnövelő beruházásoknak köszönhetően, szintén 55%-kal mérséklődött a vállalat villanyáram felhasználása, 16,97 kWh/hl-ről 7,7 kWh/hl-re.

Az új biogáz fejlesztő és szennyvíztisztító üzembe kerül a gyártási folyamat során keletkezett szennyvíz 100%-a, ily módon a csatornahálózatba bocsátott szennyvíz alatta marad az EU által meghatározott határértékeknek.
A szennyvíztisztítási folyamat során keletkezett biogáz termelésbe való visszaforgatása révén, a Dreher Sörgyárak Zrt. 10%-kal tudja csökkenteni energiafelhasználását, melynek következtében széndioxid kibocsátása is 10%-kal csökken.

A Dreher Sörgyárak Zrt. a fenntartható fejlődés biztosítására tett erőfeszítéseiért szakmai elismerésekben részesült.
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 2003-ban Megtakarítási díjjal jutalmazta a Dreher Sörgyárak Zrt.-t, elismerve a hőenergia felhasználás és a vízfelhasználás csökkentésében elért eredményeit. A vállalat – tudatos környezeti tevékenységéről, környezetvédelmi beruházásairól, valamint azok megtérüléséről készített környezetvédelmi jelentésének elismeréseként – 2004-ben elnyerte a Közép-európai Környezeti Jelentés Díját, az ún. „Zöld Béka" díjat.

2007-ben a SABMiller – egyedüli söripari vállalatként – csatlakozott a „The CEO Water Mandate" programhoz, melyet hat multinacionális cég vezetője hívott életre a Föld édesvíz készletének megóvásáért. A kezdeményezésben részt vevő vállalatok a gyártástechnológia és az ellátási lánc területén törekednek a hatékonyabb vízfelhasználásra és a környezet védelmére. A közös fellépés, társadalmi szerepvállalás, valamint a példamutatás révén szeretnék elősegíteni a vízfelhasználás fejlődését, biztosítva ezzel a Föld – napjainkra drasztikusan lecsökkent – édesvízkészletének megóvását.

Az eddig elért eredmények mellett, a most átadott biogázfejlesztő és szennyvíztisztító üzem egy újabb kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt.-nél a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés mélyen beépültek a vállalat üzletpolitikájába és gondolkodásába.

További információk a Dreher Sörgyárak Zrt. weboldalán:
https://www.dreherzrt.hu/portal/main.php?heading_id=74
https://www.dreherzrt.hu/portal/main.php?heading_id=55

További információ:

Agócs Mónika Jéger-Pete Renáta
Dreher Sörgyárak Zrt. Well PR Kft.
Telefon: +(36 1) 432 9720
Fax: +(36 1 ) 432 9877
e-mail: monika.agocs@dreher.sabmiller.com
Telefon: +(36 1) 350 7390 /118
Fax: +(36 1) 350 7393
e-mail: r.pete@well.hu