Miniszteri látogatás a Dreher Rt.-nél

Mai napon Dr. Persányi Miklós, Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter a 150 éves Dreher Sörgyárak Rt.-nél tett látogatást. Látogatásának célja, hogy betekintést nyerjen a Dreher Rt. környezetvédelmi tevékenységébe, amely példaértékű a magyar gazdaság számára. A Miniszter a vezetőkkel történő személyes megbeszélés mellett gyárlátogatáson is részt vett.

A Dreher Sörgyárak Rt. kiemelt prioritásként kezeli a fenntartható fejlődés és a környezet védelmének ügyét. Üzletpolitikájának egyik lényeges eleme a gazdálkodási környezet védelme, valamint az erőforrásokkal való kíméletes bánásmód. Ezt célozzák folyamatos energiafelhasználás-csökkentő fejlesztéseik, és a kor legszigorúbb környezetirányítási (ISO 14001) rendszerének működtetése is.

A Dreher Rt. volt az első a magyarországi sörgyárak között, amely bevezette az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszert, melyet szintén elsőként integrált az ISO 9001:2000 alapján kialakított minőségirányítási, valamint az élelmiszerbiztonságot elősegítő HACCP rendszerekkel, megszerezve e rendszerek tanúsítását is.

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület a Dreher Rt.-t takarékossági díjjal jutalmazta, elismerve a hőenergia felhasználás csökkentésében elért eredményeit. A vállalat sikeresen csökkentette fajlagos vízfelhasználását is, mely az elmúlt négy év során a 25%-kal csökkent. Kiváló eredményeket ért el a hulladékok újrahasznosítása terén is – ma 38%-os aránnyal büszkélkedhet a négy évvel ezelőtti 3%-kal szemben.        

A Dreher Rt. nemcsak a gyártási folyamatokban, hanem a termékek csomagolásában is környezetbarát eszközök, módszerek alkalmazására törekszik. A csomagolási hulladék megfelelő kezelése érdekében a vállalat 2002-ben csatlakozott  egy  Kht.-hez, amely licencdíj-fizetés ellenében átvállalta a jogszabályban meghatározott visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségünket. A Kht. nemcsak megszervezi a szelektív hulladékgyűjtést a lakosság körében, hanem gondoskodik annak megfelelő arányú újrahasznosításáról. Ennek eredményeként a 2003-ban az előírt 40%-os visszagyűjtési arányt 5%-al sikerült túlteljesítenie.

"A Dreher Sörgyárak Rt. élen jár, példát mutat a gazdasági élet szereplőinek a környezettudatos vállalatirányítás területén: csökkentette a hőenergia felhasználását, s a hulladékok újrahasznosításának terén is kiváló eredménnyel büszkélkedhet. A cég előremutató tevékenységet folytat a tekintetben is, hogy a magyarországi vállalatok sorában az elsők között készítette el környezetvédelmi jelentését” – mondta  Dr. Persányi Miklós, Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter.

Az említett jelentés a közelmúltban készült el, és részletes adatokat tartalmaz a környezetvédelmi beruházásokról, valamint azok tényleges és várható megtérüléséről.

Az alapításának 150. évfordulóját ünneplő vállalat büszke a környezetvédelemben elért eddigi eredményeire, és a jövőben is folytatni kívánja ezirányú tevékenységét.

További információ:

Pecznik Éva
PR Manager
Dreher Sörgyárak Rt.
E-mail: eva.pecznik@dreher.sabmiller.com