Munkahely megőrzés és Humán erőforrás fejlesztés a Dreher Magyarország Kft.-nél

A kilenc különböző képzésen a vállalat 264 munkavállalója vesz majd részt, megszerezhető képzettségek száma 377. A kompetenciák révén lehetőség nyílik a mindennapi munka hatékonyságának növelésére, a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtásra, a piac mindenkori változásaihoz való alkalmazkodásra. A képzési projekt jelentős hatással lehet a vállalat jövőjét illetően.

„A TÁMOP-2.3.3.B-09 konstrukcióban igényelhető támogatást képzésekre, és bérköltségek finanszírozására fordítjuk. A kompetenciák megszerzésével fokozódhat a termékeink iránti kereslet, amely bevétel növekedést eredményezhet"- mondta Kiss Sarolta a vállalat Humán Erőforrás igazgatója, majd hozzátette. „ Gazdasági mutatóink javulása pedig lehetővé tehetik, hogy forrást biztosítsunk további fejlesztésekre a humánerőforrás és az alapvető működés területén, nagyobb volumenű beruházások megvalósítására, amely által versenyképesebbek lehetünk, illetve erősödhet pozíciónk a piacon."- hangsúlyozta Kiss Sarolta

A Dreher Magyarország Kft. a képzési programot, valamint a pályázat kommunikációs feladatait az európai uniós irányelveknek megfelelően a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok szem előtt tartásával valósítja meg.

A projekt részletes bemutatása, tények, adatok:

Projekt címe: Humán erőforrás fejlesztés a Dreher Magyarország Kft.-nél 2010-ben

Projekt azonosító: TÁMOP-2.3.3/B-09/6-2009-0001

Pályázó neve, címe: Dreher Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1106 Budapest Jászberényi út 7-11, adószám: 13446347-2-42

Tel: +36 1 432- 9715, www.dreherzrt.hu

Közreműködő szervezet: ESZA Kht, www.esf.hu, Irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, www.nfu.hu.

A projekt keretében az alábbi képzések valósulnak meg 2010. január 1-től:

Képzés neve
óraszám létszám
Vezetőképzés  40 óra  26
Coaching  40 óra  14

Kommunikáció-értékesítés

 40 óra

 26
Kommunikáció-nehéz
helyzetek megoldása

 30 óra

 14
Értékesítés mesterfokon  90 óra  177
Tárgyalástechnika I.  40 óra  14
Tárgyalástechnika II.  90 óra  33
Folyamatszervezési tréning  30 óra  14
Excel tanfolyam  20 óra  59

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információk:

Agócs Mónika
Vállalati kapcsolatok vezető
Dreher Sörgyárak Zrt.
monika.agocs@dreher.sabmiller.com
Telefon: + (36 1) 432 9720